สินค้า

SUS316L THREADED ROD (FULL THREAD STUD BOLT)
 

SUS316L THREADED ROD M4x1,000 MM.

 • รหัสสินค้า : TR316L-M4-1000
 • ราคา : 800.00 ฿
 
 

SUS316L THREADED ROD M5x1,000 MM.

 • รหัสสินค้า : TR316L-M5-1000
 • ราคา : 900.00 ฿
 
 

SUS316L THREADED ROD M6x1,000 MM.

 • รหัสสินค้า : TR316L-M6-1000
 • ราคา : 1,000.00 ฿
 
 

SUS316L THREADED ROD M8x1,000 MM.

 • รหัสสินค้า : TR316L-M8-1000
 • ราคา : 1,300.00 ฿
 
 

SUS316L THREADED ROD M10x1,000 MM.

 • รหัสสินค้า : TR316L-M10-1000
 • ราคา : 1,500.00 ฿
 
 

SUS316L THREADED ROD M12x1,000 MM.

 • รหัสสินค้า : TR316L-M12-1000
 • ราคา : 2,000.00 ฿
 
 

SUS316L THREADED ROD M14x1,000 MM.

 • รหัสสินค้า : TR316L-M14-1000
 • ราคา : 2,500.00 ฿
 
 

SUS316L THREADED ROD M16x1,000 MM.

 • รหัสสินค้า : TR316L-M16-1000
 • ราคา : 3,500.00 ฿
 
 

SUS316L THREADED ROD M18x1,000 MM.

 • รหัสสินค้า : TR316L-M18-1000
 • ราคา : 5,000.00 ฿
 
 

SUS316L THREADED ROD M20x1,000 MM.

 • รหัสสินค้า : TR316L-M20-1000
 • ราคา : 6,000.00 ฿
 
 

SUS316L THREADED ROD M22x1,000 MM.

 • รหัสสินค้า : TR316L-M22-1000
 • ราคา : 6,500.00 ฿
 
 

SUS316L THREADED ROD M24x1,000 MM.

 • รหัสสินค้า : TR316L-M24-1000
 • ราคา : 7,000.00 ฿
 
 

SUS316L THREADED ROD M27x1,000 MM.

 • รหัสสินค้า : TR316L-M27-1000
 • ราคา : 9,000.00 ฿
 
 

SUS316L THREADED ROD M30x1,000 MM.

 • รหัสสินค้า : TR316L-M30-1000
 • ราคา : 15,000.00 ฿
 
 

SUS316L THREADED ROD M33x1,000 MM.

 • รหัสสินค้า : TR316L-M33-1000
 • ราคา : 18,000.00 ฿
 
 

SUS316L THREADED ROD M36x1,000 MM.

 • รหัสสินค้า : TR316L-M36-1000
 • ราคา : 20,000.00 ฿
 
*** ยอดสั่งซื้อสินค้า 3,000 ขึ้นไป ฟรี! ค่าจัดส่ง Flash Express or Kerry Express ***