สินค้า

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 12.7 MM.
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 11-20 MM. (7/16"-25/32")

 • รหัสสินค้า : 66006
 • ราคา : 140.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 13-23 MM. (1/2"-29/32")

 • รหัสสินค้า : 66008
 • ราคา : 140.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 14-27 MM. (9/16"-1-1/16")

 • รหัสสินค้า : 66010
 • ราคา : 140.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 17-32 MM. (11/16"-1-1/4")

 • รหัสสินค้า : 66012
 • ราคา : 145.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 21-38 MM. (13/16"-1-1/2")

 • รหัสสินค้า : 66016
 • ราคา : 145.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 21-44 MM. (13/16"-1-3/4")

 • รหัสสินค้า : 66020
 • ราคา : 150.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 27-51 MM. (1-1/16"-2")

 • รหัสสินค้า : 66024
 • ราคา : 150.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 33-57 MM. (1-5/16"-2-1/4")

 • รหัสสินค้า : 66028
 • ราคา : 160.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 40-64 MM. (1-9/16"-2-1/2")

 • รหัสสินค้า : 66032
 • ราคา : 160.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 46-70 MM. (1-13/16"-2-3/4")

 • รหัสสินค้า : 66036
 • ราคา : 170.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 52-76 MM. (2-1/16"-3")

 • รหัสสินค้า : 66040
 • ราคา : 180.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 59-83 MM. (2-5/16"-3-1/4")

 • รหัสสินค้า : 66044
 • ราคา : 200.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 65-89 MM. (2-9/16"-3-1/2")

 • รหัสสินค้า : 66048
 • ราคา : 200.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 71-95 MM. (2-13/16"-3-3/4")

 • รหัสสินค้า : 66052
 • ราคา : 210.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 78-102 MM. (3-1/16"-4")

 • รหัสสินค้า : 66056
 • ราคา : 210.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 84-108 MM. (3-5/16"-4-1/4")

 • รหัสสินค้า : 66060
 • ราคา : 220.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 91-114 MM. (3-9/16"-4-1/2")

 • รหัสสินค้า : 66064
 • ราคา : 230.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 48-127 MM. (1-7/8"-5")

 • รหัสสินค้า : 66072
 • ราคา : 240.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 64-140 MM. (2-1/2"-5-1/2")

 • รหัสสินค้า : 66080
 • ราคา : 250.00 ฿
 
 

"BREEZE" SUS316 POWER-SEAL HOSE CLAMP 79-152 MM. (3-1/8"-6")

 • รหัสสินค้า : 66088
 • ราคา : 270.00 ฿
 
12
*** ยอดสั่งซื้อสินค้า 3,000 ขึ้นไป ฟรี! ค่าจัดส่ง Flash Express or Kerry Express ***