สินค้า

SUS329J4L (DUPLEX STAINLESS) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW
 
Material
SUS329J4L (Duplex Stainless)
 
(Use for High Concentration Chloride and High Strength)

It is a highly corrosion resistant stainless steel material, and has excellent pitting corrosion resistance and SCC resistance (stress corrosion cracking resistance) in high concentration chloride environments such as seawater, making it a material suitable for environments containing chlorides.
In addition, it has pitting corrosion resistance and crevice corrosion resistance far superior to SUS316 and has high strength


■ Characteristics and main applications of SUS329J4L
SUS329J4L is a JIS standard steel grade of duplex stainless steel (austenitic / ferrite), and is a 
particularly excellent high corrosion resistant stainless steel, which is stronger than austenitic stainless steels such as SUS304 and 316L. It is high and has excellent porosity resistance, crevice corrosion resistance and stress corrosion cracking resistance, especially in a chloride environment
.
The corrosion resistance is higher than that of SUS304 and SUS316 because the duplex stainless steel has higher chromium and molybdenum concentrations than these materials, so the passivation film has excellent corrosion resistance.

[Main applications]
As a 
material for a wide range of chemical equipment, it is used for seawater plants and chemical plants that require pitting corrosion resistance, and is in contact with industrial water, heat exchangers using seawater, and process environments containing chloride ions. It is used for equipment.
 

SUS329J4L HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M6x10

 • รหัสสินค้า : HSC329J4L-M6-10
 • ราคา : 60.00 ฿
 
 

SUS329J4L HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M6x12

 • รหัสสินค้า : HSC329J4L-M6-12
 • ราคา : 65.00 ฿
 
 

SUS329J4L HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M6x14

 • รหัสสินค้า : HSC329J4L-M6-14
 • ราคา : 70.00 ฿
 
 

SUS329J4L HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M6x15

 • รหัสสินค้า : HSC329J4L-M6-15
 • ราคา : 75.00 ฿
 
 

SUS329J4L HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M6x16

 • รหัสสินค้า : HSC329J4L-M6-16
 • ราคา : 80.00 ฿
 
 

SUS329J4L HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M6x18

 • รหัสสินค้า : HSC329J4L-M6-18
 • ราคา : 85.00 ฿
 
 

SUS329J4L HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M6x20

 • รหัสสินค้า : HSC329J4L-M6-20
 • ราคา : 90.00 ฿
 
 

SUS329J4L HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M6x22

 • รหัสสินค้า : HSC329J4L-M6-22
 • ราคา : 95.00 ฿
 
 

SUS329J4L HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M6x25

 • รหัสสินค้า : HSC329J4L-M6-25
 • ราคา : 100.00 ฿
 
 

SUS329J4L HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M6x30

 • รหัสสินค้า : HSC329J4L-M6-30
 • ราคา : 110.00 ฿
 
*** ยอดสั่งซื้อสินค้า 3,000 ขึ้นไป ฟรี! ค่าจัดส่ง Flash Express or Kerry Express ***