สินค้า

A2-100 HIGH TENSILE STRENGTH CLASS 10.9 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW
 
Material
SUS304CUN (High Tensile Strength Stainless)


It is a next-generation high-strength stainless steel that boasts the high strength of A2-100 while being austenitic stainless steel (A2).

This product, which surpasses the strength that the conventional SUS304 / SUSXM7 lacks and has the same stress corrosion cracking resistance as SUS316, surely meets the needs of the market.

■ Features
・ Achieves high strength of A2-100 specifications by wire drawing + cold strong processing (A2-100 is aging treatment)

Achieves weight reduction by high strength and high yield strength (about 70% compared to general standard products) (Lightweight) 

-Improved 
heat resistance by adjusting the composition of the material-Improved mechanical properties (recommended within 500 ° C) 

-Permeability 
(μ) 1.01 to 1.03 and non-magnetic properties

-Material is JIS B 1054 A2 Fit


 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M3x6

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M3-6
 • ราคา : 25.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M3x8

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M3-8
 • ราคา : 26.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M3x10

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M3-10
 • ราคา : 27.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M3x12

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M3-12
 • ราคา : 28.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M4x12

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M4-12
 • ราคา : 32.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M4x15

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M4-15
 • ราคา : 33.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M5x20

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M5-20
 • ราคา : 35.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M5x25

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M5-25
 • ราคา : 40.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M6x20

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M6-20
 • ราคา : 40.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M6x25

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M6-25
 • ราคา : 45.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M8x25

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M8-25
 • ราคา : 85.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M8x30

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M8-30
 • ราคา : 95.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M8x35

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M8-35
 • ราคา : 110.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M8x45

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M8-45
 • ราคา : 130.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M8x50

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M8-50
 • ราคา : 140.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M12x30

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M12-30
 • ราคา : 230.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M12x35

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M12-35
 • ราคา : 250.00 ฿
 
 

SUS304CUN HIGH TENSILE STRENGTH (A2-100) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M12x40

 • รหัสสินค้า : SCSA2100-M12-40
 • ราคา : 270.00 ฿
 
*** ยอดสั่งซื้อสินค้า 3,000 ขึ้นไป ฟรี! ค่าจัดส่ง Flash Express or Kerry Express ***