สินค้า

SUS310S HEX BOLT (FULL THREAD)
 
Material SUS310S
Corrosion resistance is superior to stainless steel (SUS304 equivalent), and it is also excellent in heat resistance and oxidation resistance. It is an austenitic stainless steel that is often used as a heat-resistant net due to its high resistance to oxidation at high temperatures.
 

SUS310S HEX HEAD BOLT M4x8

 • รหัสสินค้า : HB310S-M4x8
 • ราคา : 90.00 ฿
 
 

SUS310S HEX HEAD BOLT M4x10

 • รหัสสินค้า : HB310S-M4x10
 • ราคา : 90.00 ฿
 
 

SUS310S HEX HEAD BOLT M4x12

 • รหัสสินค้า : HB310S-M4x12
 • ราคา : 90.00 ฿
 
 

SUS310S HEX HEAD BOLT M4x15

 • รหัสสินค้า : HB310S-M4x15
 • ราคา : 90.00 ฿
 
 

SUS310S HEX HEAD BOLT M4x20

 • รหัสสินค้า : HB310S-M4x20
 • ราคา : 90.00 ฿
 
 

SUS310S HEX BOLT M5x10

 • รหัสสินค้า : HB310S-M5x10
 • ราคา : 20.00 ฿
 
 

SUS310S HEX BOLT M5x12

 • รหัสสินค้า : HB310S-M5x12
 • ราคา : 20.00 ฿
 
 

SUS310S HEX BOLT M5x15

 • รหัสสินค้า : HB310S-M5x15
 • ราคา : 25.00 ฿
 
 

SUS310S HEX BOLT M5x16

 • รหัสสินค้า : HB310S-M5x16
 • ราคา : 25.00 ฿
 
 

SUS310S HEX BOLT M5x20

 • รหัสสินค้า : HB310S-M5x20
 • ราคา : 30.00 ฿
 
 

SUS310S HEX BOLT M5x25

 • รหัสสินค้า : HB310S-M5x25
 • ราคา : 35.00 ฿
 
 

SUS310S HEX BOLT M5x30

 • รหัสสินค้า : HB310S-M5x30
 • ราคา : 40.00 ฿
 
 

SUS310S HEX BOLT M5x35

 • รหัสสินค้า : HB310S-M5x35
 • ราคา : 115.00 ฿
 
 

SUS310S HEX BOLT M5x40

 • รหัสสินค้า : HB310S-M5x40
 • ราคา : 120.00 ฿
 
 

SUS310S HEX BOLT M5x45

 • รหัสสินค้า : HB310S-M5x45
 • ราคา : 130.00 ฿
 
 

SUS310S HEX BOLT M5x50

 • รหัสสินค้า : HB310S-M5x50
 • ราคา : 140.00 ฿
 
 

SUS310S HEX BOLT M6x10

 • รหัสสินค้า : FSHB310S-M6x10
 • ราคา : 25.00 ฿
 
 

SUS310S HEX HEAD BOLT M6x10

 • รหัสสินค้า : FSHB310S-M6x10
 • ราคา : 25.00 ฿
 
 

SUS310S HEX BOLT M6x12

 • รหัสสินค้า : HB310S-M6x12
 • ราคา : 30.00 ฿
 
 

SUS310S HEX HEAD BOLT M6x15

 • รหัสสินค้า : FSHB310S-M6x15
 • ราคา : 30.00 ฿
 
1234567
*** ยอดสั่งซื้อสินค้า 3,000 ขึ้นไป ฟรี! ค่าจัดส่ง Flash Express or Kerry Express ***