สินค้า

SUS316 SPRING WASHER

Material SUS329J4L
 
It is a highly corrosion resistant stainless steel material, and has excellent pitting corrosion resistance and SCC resistance (stress corrosion cracking resistance) in high concentration chloride environments such as seawater, making it a material suitable for environments containing chlorides.
In addition, it has pitting corrosion resistance and crevice corrosion resistance far superior to SUS316 and has high strength


■ Characteristics and main applications of
SUS329J4L SUS329J4L is a JIS standard steel grade of duplex stainless steel (austenitic / ferrite), and is a
particularly excellent high corrosion resistant stainless steel, which
is stronger than austenitic stainless steels such as SUS304 and 316L. It is high and has excellent porosity resistance, crevice corrosion resistance and stress corrosion cracking resistance, especially in a chloride environment
.
The corrosion resistance is higher than that of SUS304 and SUS316 because the duplex stainless steel has higher chromium and molybdenum concentrations than these materials, so the passivation film has excellent corrosion resistance.

[Main applications] As a
material for a wide range of chemical equipment, it is used for seawater plants and chemical plants that require pitting corrosion resistance, and is in contact with industrial water, heat exchangers using seawater, and process environments containing chloride ions. It is used for equipment.
Material SUS329J4L
 
It is a highly corrosion resistant stainless steel material, and has excellent pitting corrosion resistance and SCC resistance (stress corrosion cracking resistance) in high concentration chloride environments such as seawater, making it a material suitable for environments containing chlorides.
In addition, it has pitting corrosion resistance and crevice corrosion resistance far superior to SUS316 and has high strength


■ Characteristics and main applications of
SUS329J4L SUS329J4L is a JIS standard steel grade of duplex stainless steel (austenitic / ferrite), and is a
particularly excellent high corrosion resistant stainless steel, which
is stronger than austenitic stainless steels such as SUS304 and 316L. It is high and has excellent porosity resistance, crevice corrosion resistance and stress corrosion cracking resistance, especially in a chloride environment
.
The corrosion resistance is higher than that of SUS304 and SUS316 because the duplex stainless steel has higher chromium and molybdenum concentrations than these materials, so the passivation film has excellent corrosion resistance.

[Main applications] As a
material for a wide range of chemical equipment, it is used for seawater plants and chemical plants that require pitting corrosion resistance, and is in contact with industrial water, heat exchangers using seawater, and process environments containing chloride ions. It is used for equipment.
Material SUS329J4L
 
It is a highly corrosion resistant stainless steel material, and has excellent pitting corrosion resistance and SCC resistance (stress corrosion cracking resistance) in high concentration chloride environments such as seawater, making it a material suitable for environments containing chlorides.
In addition, it has pitting corrosion resistance and crevice corrosion resistance far superior to SUS316 and has high strength


■ Characteristics and main applications of
SUS329J4L SUS329J4L is a JIS standard steel grade of duplex stainless steel (austenitic / ferrite), and is a
particularly excellent high corrosion resistant stainless steel, which
is stronger than austenitic stainless steels such as SUS304 and 316L. It is high and has excellent porosity resistance, crevice corrosion resistance and stress corrosion cracking resistance, especially in a chloride environment
.
The corrosion resistance is higher than that of SUS304 and SUS316 because the duplex stainless steel has higher chromium and molybdenum concentrations than these materials, so the passivation film has excellent corrosion resistance.

[Main applications] As a
material for a wide range of chemical equipment, it is used for seawater plants and chemical plants that require pitting corrosion resistance, and is in contact with industrial water, heat exchangers using seawater, and process environments containing chloride ions. It is used for equipment.
 

SUS316 SPRING WASHER M3

 • รหัสสินค้า : FSSW316-M3
 • ราคา : 2.00 ฿
 
 

SUS316 SPRING WASHER M4

 • รหัสสินค้า : FSSW316-M4
 • ราคา : 2.00 ฿
 
 

SUS316 SPRING WASHER M5

 • รหัสสินค้า : FSSW316-M5
 • ราคา : 2.00 ฿
 
 

SUS316 SPRING WASHER M6

 • รหัสสินค้า : FSSW316-M6
 • ราคา : 3.00 ฿
 
 

SUS316 SPRING WASHER M8

 • รหัสสินค้า : FSSW316-M8
 • ราคา : 5.00 ฿
 
 

SUS316 SPRING WASHER M10

 • รหัสสินค้า : FSSW316-M10
 • ราคา : 7.00 ฿
 
 

SUS316 SPRING WASHER M12

 • รหัสสินค้า : FSSW316-M12
 • ราคา : 10.00 ฿
 
 

SUS316 SPRING WASHER M14

 • รหัสสินค้า : FSSW316-M14
 • ราคา : 20.00 ฿
 
 

SUS316 SPRING WASHER M16

 • รหัสสินค้า : FSSW316-M16
 • ราคา : 20.00 ฿
 
 

SUS316 SPRING WASHER M18

 • รหัสสินค้า : FSSW316-M18
 • ราคา : 25.00 ฿
 
 

SUS316 SPRING WASHER M20

 • รหัสสินค้า : FSSW316-M20
 • ราคา : 30.00 ฿
 
 

SUS316 SPRING WASHER M22

 • รหัสสินค้า : FSSW316-M22
 • ราคา : 60.00 ฿
 
 

SUS316 SPRING WASHER M24

 • รหัสสินค้า : FSFW316-M24
 • ราคา : 70.00 ฿
 
*** ยอดสั่งซื้อสินค้า 3,000 ขึ้นไป ฟรี! ค่าจัดส่ง Flash Express or Kerry Express ***