สินค้า

SUS316 (A4-80) DIN985 HIGH TENSILE STRENGTH CLASS 8.8 NYLON INSERT LOCK NUT
 

SUS316 (A4-80) DIN985 NYLON INSERT LOCK NUT M5

 • รหัสสินค้า : NLN-316-A4-80-M5
 • ราคา : 4.00 ฿
 
 

SUS316 (A4-80) DIN985 NYLON INSERT LOCK NUT M6

 • รหัสสินค้า : NLN-316-A4-80-M6
 • ราคา : 4.00 ฿
 
 

SUS316 (A4-80) DIN985 NYLON INSERT LOCK NUT M8

 • รหัสสินค้า : NLN-316-A4-80-M8
 • ราคา : 8.00 ฿
 
 

SUS316 (A4-80) DIN985 NYLON INSERT LOCK NUT M10

 • รหัสสินค้า : NLN-316-A4-80-M10
 • ราคา : 15.00 ฿
 
 

SUS316 (A4-80) DIN985 NYLON INSERT LOCK NUT M12

 • รหัสสินค้า : NLN-316-A4-80-M12
 • ราคา : 25.00 ฿
 
 

SUS316 (A4-80) DIN985 NYLON INSERT LOCK NUT M14

 • รหัสสินค้า : NLN-316-A4-80-M14
 • ราคา : 40.00 ฿
 
 

SUS316 (A4-80) DIN985 NYLON INSERT LOCK NUT M16

 • รหัสสินค้า : NLN-316-A4-80-M16
 • ราคา : 50.00 ฿
 
 

SUS316 (A4-80) DIN985 NYLON INSERT LOCK NUT M18

 • รหัสสินค้า : NLN-316-A4-80-M18
 • ราคา : 100.00 ฿
 
 

SUS316 (A4-80) DIN985 NYLON INSERT LOCK NUT M20

 • รหัสสินค้า : NLN-316-A4-80-M20
 • ราคา : 150.00 ฿
 
 

SUS316 (A4-80) DIN985 NYLON INSERT LOCK NUT M22

 • รหัสสินค้า : NLN-316-A4-80-M22
 • ราคา : 300.00 ฿
 
 

SUS316 (A4-80) DIN985 NYLON INSERT LOCK NUT M24

 • รหัสสินค้า : NLN-316-A4-80-M24
 • ราคา : 350.00 ฿
 
 

SUS316 (A4-80) DIN985 NYLON INSERT LOCK NUT M30

 • รหัสสินค้า : NLN-316-A4-80-M30
 • ราคา : 800.00 ฿
 
 

SUS316 (A4-80) DIN985 NYLON INSERT LOCK NUT M36

 • รหัสสินค้า : NLN-316-A4-80-M36
 • ราคา : 1,800.00 ฿
 
*** ยอดสั่งซื้อสินค้า 3,000 ขึ้นไป ฟรี! ค่าจัดส่ง Flash Express or Kerry Express ***